top of page

VERKEERSSITUATIE DEUZELD

Door de werken aan het Albertkanaal en de Metropoolstraat werden enkele tijdelijke verkeersmaatregelen genomen in de wijk Den Deuzeld.

Straetjoenk heeft eind januari 2023 een enquête georganiseerd naar jullie mening over de situatie.

Stand van zaken:

  • Het resultaat is uitgeschreven in een 56 pagina tellend rapport.

  • Klik hier om de resultaten te bekijken.

  • Het rapport werd op maandag 13 februari overhandigd aan de burgemeester.

  • Op 15 maart werd het besproken in de verkeerscommissie.

Wat werd (voorlopig) beslist? (stand maart 2023)

 

In de zomer zijn de werken aan het kanaal ten einde. De verkeerssituatie wordt hersteld naar de oude situatie: overal dubbele rijrichting. In het najaar doet de commissie haar eigen metingen en gaan ze beslissen wat er gaat gebeuren.

Concreet staat dus het volgende te wachten:

De Cogelslei en de Boekenborglei krijgen in de zomer zoals gewenst door een meerderheid van de buurtbewoners opnieuw de oude situatie. Wat daarna gebeurt weten we niet.

De Salvialei zal moeten wachten tot het najaar om te weten of er naar de wens van de meerderheid wordt geluisterd. De meerderheid van de buurtbewoners willen het behoud van de enkelrichting tussen de F. De Schutterstraat en de Boekenborglei.  Een veel terugkerende vraag was om de enkelrichting uit te breiden tot de Toekomstlaan.

bottom of page