Veelgestelde vragen

VRAGEN ROMMELMARKT

Welke deelnemers zoeken we?

Wij willen een dag organiseren waarop de hele buurt kan samenkomen bij een leuke activiteit. Elkaar leren kennen, een praatje maken met die gekende of onbekende buur,… dat is het belangrijkste. Dus geen standhouders van heinde en verre, maar mensen die een link hebben met de wijk Den Deuzeld, De Lek of de aanpalende straten uit Merksem.

Wat kan je verkopen op onze rommelmarkt?

Je kan alles verkopen of aanbieden, behalve drank en eten. De verkoop hiervan is onze bron van inkomsten om de kosten te dekken: verzekering, huur materieel, publiciteit, onkosten van vrijwilligers, tenten,… Daarom vragen we je om ons hiermee geen concurrentie aan te doen. Heb je twijfel: contacteer ons even.

Wat is het verschil tussen een gewone en een informatieve stand?

De markt hoeft niet enkel uit verkopers te bestaan. Mensen die iets willen demonstreren, een idee willen promoten of voor een leuke noot willen zorgen, kunnen ook bij ons terecht.

 • project rond milieubehoud
 • voorstellen van je eigen vereniging of hobbyclub
 • een oud ambacht voorstellen
 • animatie voor groot en/of klein
 • een workshop rond koken
 • schminken, kindertattoo
 • ...

Om het even wat, zolang wij als organisatie ons er ook achter kunnen scharen. Dus eventjes overleggen is aangewezen, zo voorkomen we misverstanden.

Wij vragen voor zo’n informatieve stand géén deelnameprijs zolang je zelf geen kijkgeld vraagt of dingen verkoopt. Zoals bij de rommelmarkt voorzien wij voor deze stand enkel 'een stuk straat'. Je stand zal tussen de kraampjes van de rommelmarkt staan. De toewijzing van de standplaats volgt de regels van de rommelmarkt.

Hoe groot is een stand?

Eén stand is de breedte van een huis. We wijzen jou een plaats voor een huisnummer toe. Is een huis toevallig breder (garagebox, tuinmuur) dan worden dat soms twee standen. Maar dat geven we duidelijk aan bij de toewijzing van de plaatsen. Sowieso heb je altijd minimaal 5 meter per stand.

Wat kost het?

Voor standen waar spullen verkocht worden, vragen we € 8 per stand van minimaal 5 meter lang. Wij vragen géén percentage of deel van je verkoop.

Wie louter informatie geeft, hoeft niet te betalen. De afspraak is dan dat je niets verkoopt en niets doet waaruit je inkomsten (winst) haalt, zoals de verkoop van foto’s van deelnemers bij je stand,… De grens is soms moeilijk te trekken, daarom willen we graag op voorhand met jou overleggen.

Wat voorzien wij?

Een stuk van de straat, niets meer en niets minder. We plaatsen een sanitaire cabine, ergens in de buurt van huisnummers 130 tot 140.

We voorzien geen water, geen afvoer en geen elektriciteit. Heb je dat toch nodig, contacteer ons even en we zien of we het kunnen oplossen.

Wat voorzien wij niet?

Wij voorzien geen meubilair of tentjes. Een uitleendienst organiseren is praktisch niet haalbaar. Voorzie voor jezelf enkele stoelen en afdekplastiek om je materiaal tegen een eventuele regenbui te beschermen.

Hoe maken wij het evenement bekend?

Wij maken publiciteit op diverse websites, gemeentelijke infobladen, de lichtkrant Schoten, gemeentelijke aanplakborden,... Gezien ons beperkt budget zoeken wij vooral naar gratis kanalen. Iedereen mag ons een tip geven hoe we nog meer publiciteit kunnen maken. Uiteraard rekenen we ook op mond-tot-mondreclame, jullie Facebook pagina’s of andere sociale media,...

Waarom zou ik betalen?

In het verleden hebben mensen die op die dag spullen verkochten vele redenen aangehaald waarom ze niet moeten betalen:

 • Ik sta in mijn eigen voortuin en daar doe ik wat ik wil
 • De straat is openbaar terrein en daar hebben jullie niets te zeggen
 • ...

Juridisch is de redenering soms juist. Maar om een kat een kat te noemen, je komt niet toevallig op die dag met dat materiaal naar buiten. Je hoopt op volk en dat volk proberen wij te lokken door onze organisatie. En zoals iedereen weet: koken kost geld.

Daarom doen we een oproep tot fair play. Het is niet meer dan juist dat iedereen die iets wil verkopen zijn steentje bijdraagt in de organisatie. Het zijn slechts enkele euro’s, maar ons systeem werkt volgens de solidariteit tussen de deelnemers. Je afzijdig houden uit dit sociaal aspect kan een stoorzender zijn.

Voor bewoners van de Salvialei is er ook nog een ander aspect. Als wij niet weten dat je deelneemt, kan misschien een ander kraam voor jouw deur op de stoep komen te staan. De discussies die je dan krijgt, zijn volwassenen onwaardig.

Waar gaat de rommelmarkt door?

Traditioneel wordt de markt opgesteld in de Salvialei. Naargelang het aantal inschrijvingen wordt een kleiner of groter deel van de straat afgesloten.

 1. Het deel tussen de F. De Schutterstraat en de Boekenborglei wordt zeker gebruikt.
 2. Als dat volzet is, nemen we het deel tussen de Boekenborglei en de Anjerstraat erbij.
 3. Als er nog meer inschrijvingen zijn, voegen we ook het deel tussen de Anjerstraat en de Toekomstlaan toe.
Hoe wordt de straat ingericht?

Het gebruikte deel van de straat is volledig verkeersvrij, er is parkeerverbod langs beide zijden. Bewoners kunnen die dag met hun voertuig niet door de straat rijden. Wij hopen op begrip voor dit ongemak.

De kraampjes staan aan de onpare kant op het fietspad, aan de pare zijde gebruik je de parkeerstrook. De rijweg is voor de wandelaars en wordt ook gebruikt door de hulpdiensten. Zorg er a.u.b. voor dat de bewoners steeds gemakkelijk binnen en buiten kunnen.

Centraal in de Salvialei, ter hoogte van huisnummer 130 stellen wij onze eigen installaties op: podium, catering, tafels en stoelen. Daar kunnen uiteraard geen kramen van de rommelmarkt staan.

Hoe en wanneer kan ik inschrijven?

Schrijf bij voorkeur online in. Dat kan je met het formulier dat je op deze website vindt. Stort het geld op onze rekening IBAN BE10 0016 6535 4604 - BIC GEBABEBB t.a.v. Straetjoenk vzw. Je inschrijving is pas dan geldig. Na ontvangst van de inschrijving én de betaling, sturen wij jou een bevestigingsmail. Louter informatieve stands moeten niet betalen (zie onze uitleg bij de desbetreffende vraag).

Telefonisch inschrijven gaat niet.

Wil je persoonlijk inschrijven dan kan je dat ‘s avonds bij Eddy (Salvialei 73), bij Herman (Salvialei 91) of bij Kris (Salvialei 130).

Hou er rekening mee dat dit geen permanente secretariaten zijn, je kan dus voor een gesloten deur staan. Onze mensen doen ook graag een terrasje, gaan een midweek op reis, zitten bij vrienden,…

Wanneer worden de inschrijvingen afgesloten?

We schrijven in volgens het principe ‘eerst komt, eerst maalt’ totdat de beschikbare plaatsen volzet zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen bewoners van de Salvialei en anderen. Als de straat volzet is, kan je niet meer inschrijven, ook niet als bewoner van de Salvialei. Je begrijpt dat het niet getuigt van fair play om mensen 'op te zeggen'.

De inschrijvingen stoppen de laatste week voor de markt - of vroeger als de markt volzet is. Dit melden we steeds op de website. Als je inschrijving en onze melding elkaar kruisen dan krijg je uiteraard het gestorte bedrag terug.

Hoe weet ik waar ik mag staan?

In de week vóór de rommelmarkt krijgt iedereen een e-mail met daarin zijn plaats. Deelnemers waarvan we geen e-mailadres hebben, kunnen zaterdagmorgen een van de organisatoren aanspreken. Je herkent hen aan hun rode T-shirt met het Straetjoenk-logo. Zijn er problemen of vragen, dan kan je uiteraard ook bij hen terecht.

Controleer in de dagen voor de markt zeker je mailbox, desnoods nog zaterdagmorgen! Zie ook in de spam-box, misschien heeft jouw mailprogramma ons wel als verdacht bestempeld.

Kan ik een plaats reserveren?

Neen. Omdat we tot bij het afsluiten van de inschrijvingen niet weten of een bewoner inschrijft of niet, weten we ook niet of de plaats voor dat huis bezet of vrij is. Enkel bewoners van de Salvialei hebben een relatieve zekerheid dat ze voor hun eigen woning staan, in zoverre wij geen eigen installatie op die plaats voorzien.

Afspraken maken met een bewoner is ook zinloos. Misschien heeft een van de buren twee plaatsen gevraagd, zodat de anderen opschuiven. Of plannen wij daar een extra plaats voor animatie. Of wordt een deel van de plaatsen onbenut gelaten omdat er die week een afvalcontainer wordt geplaatst, een trouwstoet daar vertrekt,…

Er is maar één werkbaar systeem: de verdeling wordt door ons uitgedokterd. Bij ons komen alle vragen en opmerkingen samen en met dat overzicht puzzelen wij de markt in elkaar.

Hoe worden de plaatsen verdeeld?

De verdeling doen wij als de inschrijvingen afgesloten zijn. Dan pas hebben we een overzicht van 'straatbewoners' en 'buurtbewoners'. We proberen deelnemers uit het afgesloten stuk van de Salvialei voor hun eigen woning te zetten. De anderen vullen in, bij voorkeur aan het straateinde dat het dichtst bij hun woning ligt.

Soms kan je niet voor je eigen deur staan:

 • als die plaats door ons wordt gebruikt (een drankkraam, een springkasteel, het podium,…)
 • als iemand twee aaneensluitende plaatsen huurt waardoor iedereen een plaatsje moet opschuiven
 • Bewoners die hun plaats voor de eigen woning kwijt zijn, willen ook zo dicht mogelijk bij hun huis staan. Daardoor zijn er voor iedereen verschuivingen mogelijk.

Het is een heel gepuzzel om iedereen geplaatst te krijgen. Als iemand niet ideaal staat, vragen we om begrip. We hopen dat we geen fouten maken. Personen die onderling willen wisselen doen dat op eigen initiatief, maar hou rekening met de anderen.

Wanneer kan ik komen opstellen?

De rommelmarkt gaat door van 11 tot 17 uur. Hiermee gaan we in tegen de heersende trend om al ‘s morgens te beginnen. Het is in de eerste plaats een buurtgebeuren en vroeger starten zou betekenen dat we al vanaf ’s nachts beginnen op te stellen. Zoveel lawaai willen we de buurtbewoners niet aandoen.

We vragen om zeker niet voor 10 uur ’s ochtends op te stellen. We gunnen de buurtbewoners de luxe om zonder al te veel lawaai hun ochtendkoffie te kunnen drinken. Tussen 9:30 en 11:00 kan je met de auto stapvoets tot aan je stand rijden.

Hoe ruimen we op?

Omstreeks 17.00 uur is de rommelmarkt afgelopen. Je kan dan met de wagen tot bij je stand rijden om in te laden. Neem alles wat niet verkocht is terug mee naar huis. Laat a.u.b. geen voorwerpen of vuilnis achter voor de bewoners.

Wie vroeger wil of moet vertrekken kan dat uiteraard ook. We vragen om niet met de auto door de mensenmassa te rijden. Dat is hinderlijk en levensgevaarlijk!

Wat met de parkeerproblemen?

Het gebruikte stuk van de Salvialei is verkeersvrij en ook de bewoners moeten hun auto in de zijstraten parkeren. Daarom kunnen sommige deelnemers hun auto niet kwijt in de onmiddellijke omgeving. We zijn ons bewust van dit probleem. Hoe dan ook, vragen we niet in overtreding te parkeren en opritten of garages van anderen niet te blokkeren.

Hou ook de kruispunten en de uiteinden van de straat vrij, de hulpdiensten moeten ons langs daar kunnen bereiken. Je wagen in de weg zetten kan levensbedreigend zijn.

Hoe kan ik parkeeroverlast voorkomen?

Bewoners van de Salvialei en de omliggende straten kunnen bij ons verkeerskegels en afspanlint ontlenen. Daarmee kan je bijvoorbeeld de toegang tot jouw garage afbakenen. We vragen om geen misbruik te maken van deze mogelijkheid en enkel de echt benodigde plaats af te bakenen.

Kegels kunnen mits een waarborg van € 10 per kegel zaterdagmorgen vanaf 9 uur afgehaald worden in Salvialei 130. Zij moeten ’s avonds ingeleverd worden.

Deze kegels ontlenen wij bij de gemeente. Daarom kan je ze enkel bekomen als je ze op voorhand bij ons bestelt. Gebruik hiervoor ons contactformulier op de website en geef aan hoeveel je nodig hebt. Niet tijdig besteld is geen kegel.

Wij halen ze vrijdag vóór de rommelmarkt af en brengen ze maandag weer terug. Vroeger afhalen van kegels kan dus niet. Als wij ze op de gemeente inleveren, worden de ontbrekende afgerekend. Wil je ze later binnenbrengen, dan moet je dit zelf met de gemeentelijke administratie regelen.

Wat vragen wij aan de bewoners van de Salvialei?

(Bewoners tussen F. De Schutterstraat en de Toekomstlaan.)

Onze rommelmarkt kan samenvallen met renovatiewerken aan je huis, een afvalcontainer die je in de straat moet zetten, een bruiloftsstoet die moet vertrekken,… Kan je ons zo snel mogelijk verwittigen als er zo’n situatie is? We hebben daar alle begrip voor en houden graag de nodige plaats vrij.

Wat als ik mijn inschrijving annuleer?

Het inschrijvingsgeld is nodig om onze voorafgaandelijke kosten te dekken. Daarom betalen wij het inschrijvingsgeld niet terug. We hopen wel dat je ons verwittigt als je niet komt. We willen graag de open plaats verder verhuren of een kleiner gedeelte van de straat gebruiken.

Wat bij slecht weer?

Onze glazen bol is nog steeds in bestelling. Wij kunnen enkel hopen dat er die dag volop zonneschijn is.

Teruggeven van het inschrijvingsgeld is ook bij regenweer niet mogelijk. Wij hebben onze onkosten reeds gemaakt. Het inschrijvingsgeld is zo laag dat we denken dat niemand in de armoede zal terecht komen.

Waarom vermelden wij geen telefoonnummer(s)?

Wij zijn een organisatie van vrijwilligers, mensen die ook hun persoonlijke agenda hebben en niet voltijds ten dienst staan van de vzw. Telefoons kunnen dan snel storend worden. Een goed alternatief is ons e-mailadres straetjoenk@gmail.com, het geeft ons de gelegenheid je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Ons contactformulier linkt ook naar datzelfde e-mailadres.

Een vraag die niet in onze lijst voorkomt?

We hopen dat alle info op de website staat. Heb je toch nog vragen dan kan je mailen naar straetjoenk@gmail.com of het contactformulier gebruiken.

Tot slot...

We willen deze hele organisatie in goede nabuurschap laten doorgaan en de overlast voor de bewoners tot een minimum beperken. Als iedereen hieraan meewerkt, wordt het een leuke dag.